การแข่งขันประกวดโครงงานรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

มูลนิธิโครงการสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ขอเชิญโรงเรียนร่วมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขัน ประกวดโครงงาน รายงานการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
หนัวสือสาวานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่มที่ 27 และ 23
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับ เยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เล่มที่ 10 และ 15

Facebook

ข่าวสารที่น่าสนใจ