คู่มือ

แนะนำการใช้ MyLion เพื่อรายงานกิจกรรมสโมสร

ประกอบด้วยหัวข้อ การเข้าใช้ MyLion การแก้ไขโปรแกรมของตนเอง การดูข้อมูลสโมสร ข้อมูลของกรรมการสโมสร ข้อมูลสมาชิกสโมสร ข้อมูลของภาค และการรายงานกิจกรรมสโ

อ่านต่อ
ธรรมนูญและข้อบังคับภาค 310-เอ2

ธรรมนูญและข้อบังคับ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2

ธรรมนูญและข้อบังคับภาค 310-เอ2 ฉบับนี้ ได้รับการรับรองตามมติที่ประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 26 วันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 อาคารโรงแรม

อ่านต่อ

ใส่ความเห็น