ประกาศ

ข่าวสาร สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ2

Privacy Policy

เราคือใคร เว็บไซต์ news.lionsclubs310a2.org เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมู

อ่านต่อ

ผลการเลือกตั้งประธานสภาฯ ผู้ว่าการไลออนส์ฯ รองผู้ว่าการไลออนส์ฯ คนที่ 1 และรองผู้ว่าการไลออนส์ฯ คนที่ 2 รับเลือกตั้ง ปีบริหาร 2565 2566

ผลการเลือกตั้ง ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ2, รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ2 คนที่ 1 และรองผู้

อ่านต่อ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสโมสรไลออนส์ยอดเยี่ยม ประจำปีบริหาร 2564-2565

ประกาศสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ฉบับที่ 02/2564-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสโมสรไลออนส์ยอดเยี่ยม ประจาปีบริหาร 2564-2565 เพื่อให้การพิจารณ

อ่านต่อ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภาค คณะกรรมการภาค และการกำหนดภูมิภาค-เขต ประจำปีบริหาร 2564-2565

ประกาศสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ฉบับที่ 1/2564-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภาค คณะกรรมการภาค และการกาหนดภูมิภาค-เขต ประจาปีบริหาร 2564-2565

อ่านต่อ

ประกาศสโมสรไลออนส์ยอดเยี่ยม และรางวัลอื่นๆ ปีบริหาร 2563-2564

เนื่องด้วยปีบิหาร 2563-2564 ได้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในภาค 310-เอ2 ทำให้การบริหารงานของภาคฯ สำเร็จลุล

อ่านต่อ