ผลการเลือกตั้งประธานสภาฯ ผู้ว่าการไลออนส์ฯ รองผู้ว่าการไลออนส์ฯ คนที่ 1 และรองผู้ว่าการไลออนส์ฯ คนที่ 2 รับเลือกตั้ง ปีบริหาร 2565 2566

ผลการเลือกตั้ง ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ2, รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ2 คนที่ 1 และรองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ2 คนที่ 2 ของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 เอ2 ปีบริหาร 2565 2566 เป็นดังนี้

 1. ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย รับเลือกตั้ง
  ไลออน ประหยัด ศิรินภาพันธ์ สโมสรไลออนส์พลับพลาไชย กรุงเทพ
  392 ซ.ลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
  โทร.063 897 9565 อีเมล : s.prayat@gmail.com
 2. ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ2 รับเลือกตั้ง
  ไลออน อัครภณ ศิรนรากุล สโมสรไลออนส์ยานนาวา กรุงเทพ
  12 ซ.เพชรเกษม 86 บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ 10160
  โทร.095 491 9629 อีเมล : ap@central-tools.com
 3. รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ2 คนที่ 1 รับเลือกตั้ง
  ไลออน สง่า วนาสินชัย สโมสรไลออนส์วังใหม่ กรุงเทพ
  79/3 ถ.พาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
  โทร.081 313 6333 อีเมล : snthai3@hotmail.com
 4. รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ2 คนที่ 2 รับเลือกตั้ง
  ไลออน ทิพวรรณ เชื้อเจ็ดตน สโมสรไลออนส์แม่สาย เชียงราย
  555 หมู่ 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย เชียงราย 57130
  โทร.095 515 6445 อีเมล : t0821867788@gmail.com

Facebook

ประกาศที่น่าสนใจ