พิธีส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้และผู้พิการ

โครงการบ้านสะพานบุญ จำนวน 2 หลัง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 48 หมู่ 12 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดย 6 สโมสรไลออนส์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรี ได้แก่ สโมสรไลออนส์ลพบุรี, สโมสรไลออนส์ปรางสามยอดลพบุรี, สโมสรไลออนส์โคกสำโรงลพบุรี, สโมสรไลออนส์ลำนารายณ์ลพบุรี, สโมสรไลออนส์ลพบุรีศรีชลสิทธิ์ และสโมสรไลออนส์สระบุรี

Share on facebook
Facebook

ข่าวสารที่น่าสนใจ