การลงทะเบียน MyLion ด้วย Smart Phone

ขั้นตอนการลงทะเบียน (Register) MyLion

ดาวน์โหลด MyLion

สมาร์ทโฟนที่เป็น IOS ได้แก่ iPhone หรือ iPpad ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ App Store

สมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ Android ดาวน์โหลดข้อมูลที่ Google Play 

ก่อนที่จะลงทะเบียน MyLion ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของให้ตรงกับสากลก่อน ส่วนข้อมูลที่ต้องตรวจสอบได้แก่ ชื่อ นามสกุล (ภาษอังกฤษ) หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ถ้าไม่ตรงกันให้แก้ไขโดยแจ้งเจ้าหน้าที่ภาคก่อน กรณีข้อมูลตรงกันแล้ว ให้ดำเนินการต่อไป

ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนได้แก่

  1. ชื่อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
  2. หมายเลขสมาชิกไลออน
  3. เบอร์โทรศัพท์ (Mobile Phone) หรือ อีเมล (e-mail) อย่างใดอย่างหนึ่ง

Download เอกสารการลงทะเบียน MyLion

 

 

Share on facebook
Facebook

คู่มือ/เอกสารอื่นที่น่าสนใจ