Previous slide
Next slide

นายกไลออนส์สากล ปีบริหาร 2564-2565 Douglas X. Alexander

เป็นสมาชิกไลออนมานานกว่า 35 ปี เป็นผู้นำด้วยหัวใจเสมอมา อาชีพและชีวิตของเขาถูกกำหนดโดยครอบครัว ความหลงใหลในการบริการ และการอุทิศตนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำและความมีน้ำใจในคนรอบข้างเพื่อประโยชน์ของชุมชนของพวกเขา

การประชุมใหญ่สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 57

สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ สโมสรไลออนส์ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 57 ที่จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ลงทะเบียนตอนนี้รับของที่ระลึกสวยหรู มีจำนวนจำกัดเท่านั้น ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

ข่าวสาร สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ2

Privacy Policy

เราคือใคร เว็บไซต์ news.lionsclubs310a2.org เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมู

อ่านต่อ

ผลการเลือกตั้งประธานสภาฯ ผู้ว่าการไลออนส์ฯ รองผู้ว่าการไลออนส์ฯ คนที่ 1 และรองผู้ว่าการไลออนส์ฯ คนที่ 2 รับเลือกตั้ง ปีบริหาร 2565 2566

ผลการเลือกตั้ง ประธานสภาผู้ว่าการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ2, รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ2 คนที่ 1 และรองผู้

อ่านต่อ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสโมสรไลออนส์ยอดเยี่ยม ประจำปีบริหาร 2564-2565

ประกาศสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ฉบับที่ 02/2564-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสโมสรไลออนส์ยอดเยี่ยม ประจาปีบริหาร 2564-2565 เพื่อให้การพิจารณ

อ่านต่อ

Kindness Matters Service Award

รางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบให้สโมสรไลออนส์และลีโอ เป็นประจำทุกปี ที่ทำกิจกรรมบริการ 5 ด้านของสากลได้อย่างยอดเยี่ยม ผู้ที่จะได้รับรางวัลนี้จะอยู่ในระดับส

อ่านต่อ

การประกวดบทความเพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 12

ขอเชิญสโมสรไลออนส์ทุกสโมสรในภาค 310-เอ2 ร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนของท่านได้แสดง วิสัยทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพ ด้วยการสนับสนุนการประกวดบทความส่งเสร

อ่านต่อ

การประกวดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ (PEACE POSTER) ครั้งที่ 34

ตามที่สโมสรไลออนส์สากล ได้กำหนดให้มีการจัดการประกวดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 34 ประจำปี บริหาร 2564-2565 โดยให้คำขวัญว่า “We Are All Con

อ่านต่อ

พิธีส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้และผู้พิการ

โครงการบ้านสะพานบุญ จำนวน 2 หลัง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 48 หมู่ 12 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดขึ

อ่านต่อ

ก่อตั้งสโมสรไลออนส์พิจิตรเมืองคุณธรรม

ขอเชิญร่วมงานก่อตั้งสโมสรไลออนส์พิจิตรเมืองคุณธรรม ขอเชิญสมาชิกไลออนส์ร่วมงานการก่อตั้งสโมสรไลออนส์พิจิตรเมืองคุณธรรม (LIONS CLUB OF PICHIT MORAL CITY

อ่านต่อ

การแข่งขันประกวดโครงงานรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

มูลนิธิโครงการสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สากล ภาครว

อ่านต่อ

แนะนำการใช้ MyLion เพื่อรายงานกิจกรรมสโมสร

ประกอบด้วยหัวข้อ การเข้าใช้ MyLion การแก้ไขโปรแกรมของตนเอง การดูข้อมูลสโมสร ข้อมูลของกรรมการสโมสร ข้อมูลสมาชิกสโมสร ข้อมูลของภาค และการรายงานกิจกรรมสโ

อ่านต่อ
ธรรมนูญและข้อบังคับภาค 310-เอ2

ธรรมนูญและข้อบังคับ สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2

ธรรมนูญและข้อบังคับภาค 310-เอ2 ฉบับนี้ ได้รับการรับรองตามมติที่ประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 26 วันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 อาคารโรงแรม

อ่านต่อ

District and Club Community Impact Grants (DCG)

สโมสรไลออนส์สากล และมูลนิธิไลออนส์สากล ร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกทีละชุมชน และขอขอบคุณสำหรับผู้ที่สนับสนุนที่ให้ความร่วมมือและการให้บริการของคุณ  มูลน

อ่านต่อ

LCIF is Our Foundation

LCIF เป็นมูลนิธิของเรา  ประกอบด้วย พันธกิจ วิธีบริหารงาน และ การสนับสนุนจาก LCIF ที่ประเทศไทยได้รับ

อ่านต่อ